Skip to main content

Chineng Qigong

Chineng Qigong is een Chinese bewegingsmeditatie, die over de hele wereld beoefend wordt. Miljoenen mensen beoefenen Chineng Qigong. Het lichaam wordt met rustige bewegingen ontspannen en diep van binnen en om ons heen gaat de Qi (energie) stromen.

Deze Chinese gezondheidsoefeningen kunnen door iedereen in korte tijd aangeleerd en beoefend worden. De medische Qigong-vorm is bekend en geliefd vanwege het krachtige effect op de gezondheid. De eenvoudige oefeningen stimuleren je Qi en maken je ontspannen en krachtig. Met rust in je hoofd bepaal je zelf de richting in je leven; fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal.

Qigong gaat uit van het principe van Qi. Alle dingen in het universum, zichtbaar of onzichtbaar, zijn een uitdrukking, een manifestatie van Qi. Qi is levensenergie en vormt de basis van alles wat leeft.

In ons lichaam stroomt de Qi door energiebanen, meridianen genoemd. Door het beoefenen van Qigong stimuleren we de energiestroom in ons lichaam. De zachte bewegingen in combinatie met een geconcentreerde geest zorgen ervoor dat de Qi vrij door het lichaam kan stromen en eventuele blokkades worden weggenomen of beter nog: worden voorkomen.

Bij Qigong werken we met een Qi-veld. We bouwen heel bewust een energieveld op om ons  te voeden met Hunyuan Qi, de universele Qi. Als Hunyuan Qi in het lichaam stroomt, kunnen we deze Qi meteen opnemen in ons lichaam omdat deze zo puur en zuiver is. Dat is één van de redenen waarom Qigong snel werkt en zo effectief is.

Vanuit het principe ‘Qi follows the mind’ kunnen we met onze gedachten de Qi-stroom in ons lichaam beïnvloeden. Om zo te manifesteren, te creëren wat we wensen in ons leven. Dat vraagt om bewustzijn. Met Qigong word je je bewust van de wisselwerking tussen lichaam en geest.

 Qi-gongoefeningen zijn meestal opzichzelfstaande oefeningen waarbij men de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt, en deze bewegingen enige malen herhaalt, alvorens men naar een volgende beweging overstapt. Een Qi-gongoefening kan ook statisch zijn, waarbij een staande of zittende houding langere tijd wordt aangehouden.

Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen wordt geacht de stroming van Qi in het lichaam positief te beïnvloeden. Elk lichaamsdeel (met de nadruk op interne organen) wordt geacht een zekere mate van Qi te hebben. De Qi in alle lichaamsdelen is, als ze gezond zijn, in balans. Door het uitvoeren van de Qi-gongoefeningen poogt men deze balans te onderhouden of te herstellen.

 

De Chineng Qigong les is iedere maandag van 19.30-20.45.